logo

Affisch (pdf)

Allegro maestoso e vivace (mp3. 3mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion från CD-häftet:

Att vara organist i S:t Matteus kyrka i Stockholm innebär bl a två stora privilegier; att få traktera den förnämliga Marcussenorgeln samt att få musicera tillsammans med församlingens symfoniorkester. Detta har präglat repertoarvalet för den här CD:n. Dels har jag valt stycken som ligger mig själv varmt om hjärtat och som också visar på orgelns bredd och möjlighet att gestalta repertoar från skilda epoker, dels har jag valt att göra det som få andra organister har möjlighet till, nämligen att spela ett stort verk för orgel och orkester.

Alexandre Guilmant var en av sin tids stora orgelmästare, verksam i Paris men med turnéer över hela världen. Bland hans kompositioner intar sonaterna en särställning, och hans första sonat omarbetades till symfoni nr 1 i d-moll. Här visar Guilmant inte bara på ett mästerligt handlag med orgelstämman utan också på stor skicklighet i orkestreringens svåra konst.

J S Bach är orgeltonsättaren framför alla andra, och det kan därför förefalla märkligt att välja två stycken för orkester i orgelarrangemang. Detta var dock inte främmande för Bach som själv gjorde transkriptioner av såväl egna som andras verk.

Felix Mendelssohn-Bartholdy var den som återuppväckte Bachs musik efter många års törnrosasömn. I Sonat nr 2 finns Mendelssohns sångbara melodiska flöde och harmonik, men också influenser från Bach vilket märks framförallt i fugan.

César Francks verk utgör en höjdpunkt i orgelrepertoaren och skapades parallellt med att orgelbyggnadskonsten utvecklade en mera orkestral klang. I stycket som jag valt möter vi dock en mer kammarmusikalisk Franck som bygger sitt stycke på en av sina vackraste kantilenor.

Heimer Sjöblom var musiker i S:t Matteus församling 1956-1975 och var bl a ledare för symfoniorkestern. Han var även en produktiv tonsättare. Orgelkoralen i Dalaton har sitt ursprung i en vision som kompositören fick under en cykeltur i trakten av Gärdebyn, nära Rättvik.
Anders Frisk
Innehåll:

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
1                    Sinfonia Wir danken dir, Gott ur kantat 29
Transkription för orgel: Marcel Dupré

2                    Air ur Svit nr 3 för orkester
Transkription för orgel: Bedrich Janacek

FELIX MENDELSSOHN-FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
3-6Sonat nr 2 c-moll op 65
                      Grave-Adagio-Allegro maestoso e vivace-Fuga

CÉSAR FRANCK 1822-1890
7-10                Prélude, Fugue et Variation op 18

HEIMER SJÖBLOM 1910-2001
11                  Din sol går bort, men du blir när
Orgelkoral i dalaton

ALEXANDRE GUILMANT 1837-1911
12-14              Symfoni nr 1 i d-moll för orgel och orkester op 42
Introduction et allegro
Pastorale
Final

CD skivan valdes till veckans CD i programmet Aurora på P2 (vecka 35). Varje dag spelades ett stycke från skivan till uppskattningsvis 300 000 lyssnare. Det går också att lyssna på Felix Mendelssohn-Bartholdys sonat nr 2 i c-moll, opus 65, 4:e satsen på denna länk, www.mikrofonen.se och under "Aktuellt". Håkan Lindberg och Mikrofonen Sverige AB bistod med profesionellt kunnande och mikrofoner av högsta möjliga klass vid inspelningen. Pearl Mikrofonlaboratorium AB har på samma välvilliga sätt lånat ut mikrofoner till inspelningen. 


S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org