logo
Samtal

Stöd vid dödsfall och sorg

Hem och sjukbesök

Hjälp i kontakt med myndigheter eller institutioner

Ekonomiskt stöd/
Fonder och stiftelser


Utflykter

Träffar för daglediga

Volontärutbildning

Familjerådgivning

Kontakt


Höstens sorgegrupperSTÖD OCH HJÄLP
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGS DIAKONI

Diakoni betyder tjänst och omsorg och kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Det är att visa omsorg om medmänniskan i livets olika skeden och att stödja och dela hopp. Ett stöd som inte bryr sig om samhällsklass, tro eller ursprung, med respekt för självkänsla och det egna ansvaret. Alla är välkomna!

Diakoni är hela församlingens gemensamma uppdrag, men det finns ändå anställd diakonipersonal i kyrkan. En diakon har social eller omsorgsinriktad utbildning på högskolenivå och är vigd till tjänst i Svenska kyrkan. Diakoner har tystnadsplikt.
Hör gärna av dig till oss!


Så når oss på Diakoniexpeditionen