logo

 

 

 

 

STÖD VID DÖDSFALL OCH SORG

När någon i vår närhet dör vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks.
Vardagen har förändrats och det gäller att hitta rätt i livet som det ser ut nu. Då kan det vara skönt 
att få prata med andra som har liknande erfarenheter. Församlingen anordnar samtalsgrupper för
sörjande där man i en mindre träffas vid sju tillfällen (inklusive en introduktions träff) för att tillsammans
bearbeta upplevelser och känslor som väckts i samband med dödsfallet och efteråt.
Kontakta diakonen eller begravningsprästen för information.

Församlingens diakoner (och präster) erbjuder också enskilda samtal för bearbetning av sorg av olika slag. Många tycker det känns bra att få prata med någon utomstående, någon som inte är inblandad i ens vardag. Man kan träffas bara en gång, eller boka in en serie på flera samtal. Diakoner är utbildade i stödsamtal och själavårdsamtal. Samtalen är kostnadsfria och diakonerna har tystnadsplikt.
 
Introduktion om samtalsgrupper för sörjande
ges tisdagen den 19/9 kl 14.00-15.30 och torsdagen den 21/9 kl 17.30-19.00 på diakonimottagningen, Västmannagatan 92. Ingen föranmälan krävs. Du är välkommen utan att förbinda dig till att delta i fortsatta samtalsgruppen. För ytterligare information kontakta någon av församlingens diakoner.  
 
11-kaffe på Diakonin serveras följande torsdagar; 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 och 7/12. Inbjudan är särskilt till dig som under de senaste åren drabbats av sorg genom dödsfall, skilsmässa, sjukdom eller dylikt. Det här är ett komplement till församlingens övriga stöd i sorgen. En möjlighet att träffas tillsammans med oss i all enkelhet.
En stund där det är okej att vara sig själv, som man är i sorg. 
För ytterligare information kontakta någon av församlingens diakoner.


Samtalsgrupper för sörjande
Hösten 2017. Klicka här för mer information.

      
     
     
     
        

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org