logo

 

 

 

 

VILL DU HJÄLPA TILL?

Vill du göra en ideell insats i församlingens arbete?

Volontärutbildning
För dig som vill göra en ideell insats i församlingens arbete.
Start tisdag 31/1 kl 17.30–19.00 på Diakoniexpeditionen, Västmannagatan 92.
Kaffe/té och smörgås från kl 17.00. Ingen föranmälan. Välkommen!
Sedan träffar 20/2, 28/3 och 25/4.

Ledare: diakonerna Per-Ove Nelstrand, 08-555 218 12
och Susanne Åberg, 08-555 218 13

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org