logo

 

 

 

 

Vill du hjälpa till? 

Vill du göra en ideell insats i församlingens arbete?
 
Volontärträffar
Volontärträffar är dels till för dig som redan är volontär i församlingens arbete
och dels för dig som önskar att bli volontär. Vi bjuder ofta in någon som kan inspirera oss i
i viktiga frågor.
Kaffe/té och smörgås från kl 17.00. sluttid kl 19.00
Ingen föranmälan. Välkommen! 
Följande datum under hösten;
29/8, 18/9, 17/10, 14/11 samt 5 december.
Vill du veta mer om församlingens volontärarbete, kontakta någon av församlingens diakoner;
Per-Ove Nelstrand, tfn 08 555 218 12, per-ove.nelstrand@matteus.org
Susanne Åberg, tfn 08 555 218 13, susanne.aberg@matteus.orgS:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org