logo
(Länkarna är inaktiva)

Församlingen

Lokaler

Inventarier

Textiler

 

 

 

 

 

 

 

 

S:t MATTEUS FÖRSAMLING

Församlingen är en del av Svenska kyrkan i Stockholms stift. S:t Matteus kyrka uppfördes 1902–1903 efter ritningar av Erik Lallerstedt och var då ett kapell inom Adolf Fredriks församling.

1906 blev kapellet församlingskyrka, i och med att S:t Matteus församling bildades. 1923–1924 byggdes kyrkan om och försågs med ett sidoskepp i öster samtidigt som koret förlängdes åt söder. Olle Hjortzberg har gjort flera av kyrkans målningar.

Församlingen har även ett kapell, Mikaelskapellet, som ligger på Karlbergsvägen. Kapellet byggdes 1913 av Lutherska Missionsföreningen med Höög och Morsing som arkitekter. Byggnaden är typisk för 1910-talets stiltendenser och ansågs som modern och fräsch då den uppfördes. Fasaden har gulbrun spritputs och i dess mitt finns tre höga, spröjsade fönster.

 

 

 

 

 

 

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org