logo

 


 
 

Ledamöter av Kyrkofullmäktige

Valda för perioden 2014–2017

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i vår församling och beslutar i principiella ärenden av större vikt, bl.a. om:
- mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen
- budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor
- kyrkorådets organisation och verksamhetsformer
 

Ordinarie ledamöter:

Socialdemokraterna
Roland Karlsson, ålderspresident
Ann-Sofie Mattsson (f. Nelstrand)
Christer Lundgren
Anders Walldén
Kerstin Hessel

Borgerligt alternativ

Anna Wahlund
Per Molander
Ulrica Schenström
Margareta Dahlén
Cecilia Lewenhagen
Marianne Smitterberg
Christina Molander
Anders Johansson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK
Roger Bottinga, ordf.
Gunnel Stenqvist
Ylva Vladič Stjernholm
Anna Sundelius
Kerstin Yarhi

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK
Margaretha Herthelius, 1:e vice ordf.
Ann-Christine Kjellman

Centerpartiet
Pontus Löfstrand, 2:e vice ordf.
Britt SynnerholmErsättare
:

Socialdemokraterna
vakant
vakant
vakant


Borgerligt alternativ

Jan
ina Stenfors
Per Erixon

Laila Agardsdotter
Lillimor Starlander


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK
Susanne Solheim
Annika Hellman
Eva Mutvei Bottinga

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK

Elisabeth Westring
Bertil Friman

Centerpartiet

Cecilia Önfelt
Anita Henriksson


 
S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org