logo

 


 
 

Länkar

Familjerådgivning  

Gustaf Vasa församling
Adolf Fredriks församling
S:t Johannes församling
Stockholm stift

Svenska kyrkan
Svenska Kyrkans Unga
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Svenska kyrkans internationella arbete

The International Church of Stockholm

Abrigo Rainha Silvia,
Drottning Silvias Mödrahem i Rio de Janeiro


S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org