logo
NYHETER
           

 


 
 

     
    1/5 Musikvännernas konsert
     
    Retreat 6/5
     
    Familjemässa 7/5
     
    14/5 Orkesterkonsert
     
    14/5 1 km. Loppis
     
    21/5 Musikal
     
    27/5 Konsert
     
    30/5 Monologkomedi
     
    Musikvåren 2017
     
    Sommarresor 2017
     
    Barn- och familjeverksamheten,
våren 2017
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 
 

 
Öppenförskola Sommar
 
Utlysning av tjänst
 
Infobladet påsk
 
Uppslaget påsk
 
Ansökningstalong till vårens Klapp & klang och Musiklek
 
Upptäckargrupp
 
Gud & spaghetti
 
Dopinformation
 
Konfirmation
 
Konfirmationsfoldern 2016–2017
 
 
Nyfiken på kristen tro?
 
Föredrag och samtal om gudstjänstens bibelläsningar
 
Bibelstudium
 
Vardagstträffar
 
Sorgegrupper
 
11-kaffe på Diakonin
 
Samtalsgrupp om livet och livskvalitet
 
S:t Matteus Församlingsbibliotek
 
Högläsning för barn
 
Bokcirkel med kaffe
 
Quilt-dagar
 
Vill du sjunga i kör?

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Indelningsändringar: Norrmalm blir en församling?
Kyrkofullmäktiges remissvar
Stiftsstyrelsens sammanträdesprotokoll 2/11 2016
 
 
Svenska kyrkans Gåvoshop
 
Kyrkans familjerådgivning
 
Klimat och hållbar utveckling
 
Svenska kyrkans hemsida
 
Svenska kyrkans stöd för människor på flykt
 
Stöd de akuta insatserna för flyktingar i Europa
 
Stöd människor på flykt
 
Stöd i sorgen
 
Mödrahemmet Abrigo Rainha Silvia i Rio de Janeiro
 
Gör inte skillnad på människor
 
Skriv din egen bön.
Tänd ett ljus.
 
Jourhavande präst
 
S:t Matteus Musikvänner
 

Rumänsk-ortodox liturgi

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org