logo

 

 
 
 

Program för perioden 21/4 – 29/6 2017


(med reservation för ändringar)

 

Fredag 21/4
10.00-13.00
Babycafé
För familjer med de minsta barnen, från de nyfödda
fram till dess att barnet tar sina första steg.
Sångstund kl 11.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Lördag 22/4
10.00-12.00
Upptäckargrupp
För hela familjen med barn 3–10 år
Vi börjar i församlingssalarna på gatuplan.
Andakt, samtal om tros- och livsfrågor för både barn och vuxna, pyssel, fika och vi leker ”Kyrkdetektiver”.

Vi som jobbar är Petter Sundelius, präst
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


Söndag 23/4
11.00

2:a söndagen i påsktiden
Högmässa

Annika Hansson Lindström
Lars Jonsson
Diskantkören
Liselotte Frisk, orgel
Kollekten tillfaller Svenska kyrkans internationella arbete
Kyrkan öppen 10.00–16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35   
Tisdag 25/4
13.00-16.00
Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 14.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


18.00 Ungdomskväll
Vi träffas utanför Mikaelskapellet kl 18.00 "överaskning"
Ledare: Annika Hansson Lindström,
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64

Onsdag 26/4
10.00–13.00
Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


11.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


12.00–12.30
Fri entré
Lunchkonsert
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


12.30-13.30 Sopplunch
Soppa, smörgås, kaffe och kaka, 30 kr
Värd: Carsten Malmberg
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


18.30 Mässa
Präst: Beatrice Johnstone
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35

Torsdag 27/4
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


17.00-19.00

Bokcirkel
Ledare: Vivianne Hoogendoorn
S:t Matteus församlingsbibliotek, Västmannagatan 92 2tr.

 

Fredag 28/4
10.00-13.00
Babycafé
För familjer med de minsta barnen, från de nyfödda
fram till dess att barnet tar sina första steg.
Sångstund kl 11.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


   
Söndag 30/4
11.00
3:e söndagen i påsktiden
Högmässa
Lars Jonsson
Manskör ur Stockholms gosskör
Dir: Karin Skogberg Ankarmo
Efter högmässan: Vårsånger på kyrktrappan
Kyrkkaffe
Kollekten tillfaller Sveriges Kristna råd

Kyrkan öppen 10.00–16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


Måndag 1/5
18.00
Fri entré 

Musikvännernas kammarkonsert 
Operasångaren Fredik Zetterström sjunger romanser.
Vid flygeln: Love Derwinger
Fri entré
Tisdag 2/5
13.00-16.00
Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 14.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


18.00–21.00 Ungdomskväll
Kl 18.15 Ungdomsbön. Där sjunger vi både moderna och äldre psalmer/sånger, ber och tänder ljus.
Sedan följer kvällens aktiviteter: allt från spännande tävlingar till mysigt pyssel och fika. Något nytt varje gång!
Ledare: Annika Hansson Lindström, präst
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Onsdag 3/5
10.00–13.00

Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


11.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


12.00–12.30
Fri entré
Lunchkonsert
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


12.30-13.30 Sopplunch
Soppa, smörgås, kaffe och kaka, 30 kr
Värd: Carsten Malmberg
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


Torsdag 4/5
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


11.00 11-kaffe på Diakonin
Ett komplement till församlingens övriga stöd i sorgen. Till dig som under de senaste åren förlorat en nära anhörig eller vän.

Susanne Åberg, diakon
Per-Ove Nelstrand, diakon
Anders Nyström, präst
DIAKONIEXPEDITIONEN, Västmannagatan 92


17.30-20.00 Bibelstudium
Matteusevangeliet
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6
17.30 Andakt
18.00 Kaffe/té
18.30–20.00 Bibelstudium
Ledare: Petter Sundelius, präst
Information:
petter.sundelius@matteus.org eller 08-555 218 18
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Fredag 5/5
10.00-13.00
Babycafé
För familjer med de minsta barnen, från de nyfödda
fram till dess att barnet tar sina första steg.
Sångstund kl 11.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64

Lördag 6/5
10-16
Retreat i Mikaelskapellet, max 20 deltagare efter bekräftelse på intresseanmälan till Susanne Åberg.
En halv-öppen retreat där den som önskar får ta promenader under dagen.
Intresseanmälan görs till diakon Susanne Åberg:
susanne.aberg@matteus.org 
08-555 218 13, sms 072- 549 64 56
mer info
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64
Söndag 7/5
11.00
4:e söndagen i påsktiden
Familjemässa
Petter Sundelius
Minikören och S:t Matteus Diskantkör
Instrumentalensemble
Liselotte Frisk, dirigent
Anders Frisk, orgel
Marie Svalbring Bergstrand
Hilda Rudén
Kollekten tillfaller Mödrahemmet Abrigo Rainha Silvia

Kyrkan är öppen kl 10.00–16.00
Lunch serveras i församlingssalen.
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35
13.00-14.30 Dopinformation För dopfamiljer
Präst: Petter Sundelius
S:t Matteus församlingssal, Vanadisvägen 35


18.00
Entré 50 kr

Sakta vi gå genom stan
En avspänd och genreöverskridande cafékonsert
S:t Matteus Ungdomskör
Anders Frisk, piano
S:t Matteus församlingssal, Vanadisvägen 35


Tisdag 9/5
13.00-16.00
Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 14.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


18.00–21.00 Ungdomskväll
Kl 18.15 Ungdomsbön. Där sjunger vi både moderna och äldre psalmer/sånger, ber och tänder ljus.
Sedan följer kvällens aktiviteter: allt från spännande tävlingar till mysigt pyssel och fika. Något nytt varje gång!
Ledare: Annika Hansson Lindström, präst
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Onsdag 10/5
10.00–13.00
Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


11.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


12.00–12.30
Fri entré
Lunchkonsert
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


12.30-13.30 Sopplunch
Soppa, smörgås, kaffe och kaka, 30 kr
Värd: Carsten Malmberg
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


Torsdag 11/5
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


13.00-15.00 Biljettförsäljning till Sommaresor
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


Fredag 12/5
10.00-13.00
Babycafé
För familjer med de minsta barnen, från de nyfödda
fram till dess att barnet tar sina första steg.
Sångstund kl 11.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


12.00-14.00 Frimärksklippet
Till förmån för de sociala verksamheterna
på Ersta diakoni.
Ledare: Carsten Malmberg
DIAKONIEXPEDITIONEN, Västmannagatan 92


Lördag 13/5
10.00–14.00
Quilt-dag
Kom och sy till förmån för S:t Matteus församlings internationella arbete! Vi syr täcken och miljövänliga kassar som vi sedan säljer vid församlingens olika evenemang. Ta gärna med egen symaskin, vi har tillgång till några få. Kaffe till självkostnadspris.
Arrangör: Internationella gruppen i S:t Matteus församling
Information: Marie Svalbring Bergstrand,
08-555 218 23
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


10.00-11.30 Föredrag och samtal om gudstänstens bibelläsningar
Präst: Anders Nyström
Samtalsrummet Vanadisvägen 35


Söndag 14/5 5:e Söndagen i påsktiden
Högmässa
Lars Jonsson
Anders Nyström
Enseble ur S:t Matteus kör
kyrkkaffe
Kollekten tillfaller Salt, Barn och Unga samt
Svenska kyrkans Unga
Kyrkan öppen 10.00–16.00
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


11-15 1 km
Servering och försäljning

kaffe och hembakat på gården

S:t Matteus församlings internationella grupp
Säljer rättvisemärkta varor och quilt-arbeten.
Församlingsbiblioteket har bokförsäljning.

Intäkterna går till Mödrahemmet Abrigo Rainhe Silvia i Rio de Janeiro i Brasilen och till Eritreas evengelisk-lutherska kyrkas dövskolor.
Kapellet är öppet 11-15
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


18.00
Entré 100kr

Orkesterkonsert
Klassiska pärlor
Mozart: Sinfonia Concertante m.m.
Amus Kerstin Andersson, Violin.
Susanne Magnusson, viola
S:t Matteus Symfoniorkester
Sonny Jansson, dirigent
Entré 100kr

S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


 
Måndag 15/5
13.00
Mikaelsträff
Andakt. Kaffe och smörgås, 25 kr
Värd: Carsten Malmberg
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Tisdag 16/5
13-16
Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 14.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


18.00–21.00 Ungdomskväll
Kl 18.15 Ungdomsbön. Där sjunger vi både moderna och äldre psalmer/sånger, ber och tänder ljus.
Sedan följer kvällens aktiviteter: allt från spännande tävlingar till mysigt pyssel och fika. Något nytt varje gång!
Ledare: Annika Hansson Lindström, präst
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Onsdag 17/5
10.00–13.00

Öppen förskola
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


11.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


12.00–12.30
Fri entré
Lunchkonsert
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


12.30-13.30 Sopplunch
Soppa, smörgås, kaffe och kaka, 30 kr
Värd: Carsten Malmberg
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


17.00

Gud & spaghetti

Mässa för stora och små
Enkel mässa för hela familjen mitt i veckan!

Från kl 17.00 serveras spaghetti med tillbehör eller lasagne med sallad / vegetariskt alternativ i Gröna rummet, ingång via entrén till församlingssalen på gatuplan, Vanadisvägen 35.
(Gärna föranmälan till Marie veckan innan,
08-555 218 23.)

Därefter kl 18.00–18.30 Mässa i S:t Matteus Lillkyrka, Vanadisvägen 35, ingång från gården.

Vi som jobbar är:
Petter Sundelius, präst
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
Susanne Åberg, diakon
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35
18.30-21.45 Kurs i första hjälpen för barn


Kursen är kostnadsfri, Grundläggande kunskaper i första hjälpen för barn, hjärt och lungräddning. Inga förkunskaper behövs.
Endast vuxna deltagare. Begränsat antal platser, föranmälan till Hilda Rudén på hilda.ruden(snabel-a)matteus.org, frågor besvaras på 08-555 218 27
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35

Torsdag 18/5
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35
11.00 11-kaffe på Diakonin
Ett komplement till församlingens övriga stöd i sorgen. Till dig som under de senaste åren förlorat en nära anhörig eller vän.

Susanne Åberg, diakon
Per-Ove Nelstrand, diakon
Anders Nyström, präst
DIAKONIEXPEDITIONEN, Västmannagatan 92


17.00-19.00

Bokcirkel
Ledare: Vivianne Hoogendoorn
S:t Matteus församlingsbibliotek,
Västmannagatan 92 2tr.


17.30–20.00 Bibelstudium
Matteusevangeliet
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6
17.30 Andakt
18.00 Kaffe/té
18.30–20.00 Bibelstudium
Ledare: Petter Sundelius, präst
Information:
petter.sundelius@matteus.org eller 08-555 218 18
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Fredag 19/5
10.00–13.00
Babycafé
För familjer med de minsta barnen, från de nyfödda
fram till dess att barnet tar sina första steg.
Sångstund kl 11.00
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


   
Lördag 20/5
14.00-17.00
Upptäckargrupp
För hela familjen med barn 3–10 år
Vi börjar i församlingssalen på gatuplanet.
Andakt, samtal om tros- och livsfrågor för både barn och vuxna, pyssel, fika och vi leker ”Kyrkdetektiver”.

Vi som jobbar är Petter Sundelius, präst
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Söndag 21/5
11.00

Bönsöndagen
Högmässa med konfirmation
Annika Hansson Lindström
Kyrkkaffe
Kyrkan öppen 10.00–16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35
16.00
Entré 50 kr
Ute blåser sommarvind
Musikal
Musikal med sånger av Alice Tegnér
och sketcher skrivna av medlemmar ur
S:t Matteus Barnkör.
Minikören, S:t Matteus Barnkör och Diskantkör.
Stråkensemble. Liselotte Frisk, dirigent.

S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35Tisdag 23/5
18.00–21.00
Ungdomskväll
Kl 18.15 Ungdomsbön. Där sjunger vi både moderna och äldre psalmer/sånger, ber och tänder ljus.
Sedan följer kvällens aktiviteter: allt från spännande tävlingar till mysigt pyssel och fika. Något nytt varje gång!
Ledare: Annika Hansson Lindström, präst
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Onsdag 24/5
11.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


12.00–12.30
Fri entré
Lunchkonsert
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


12.30-13.30 Sopplunch
Soppa, smörgås, kaffe och kaka, 30 kr
Värd: Carsten Malmberg
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


Torsdag 25/5
9.00
Kristi Himmelsfärd
Sammanslyst till Observatorielunden


Lördag 27/5
18.00
Fri Entré

Lovesongs
Konsert
Ensemble 96 (Norge)
Mari Skeie Ljone, fiol. Nina T. Karlsen, dirigent.
Ur programmet:
Torbjorn Dyrud: Med en bukett och Lovesongs
Jean-Yves Daniel-Lesur:
Utrag ur Cantique des Cantique
Karlheinz Stockhausen: Armer junger Hirt
Martin Odegaard: Love me. Frank Havroy: Reve pour l'hiver. Torbjorn Dyrud: Laughing Song
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35

Söndag 28/5
11.00
Söndagen före pingst
Högmässa
Beatrice Johnstone
Per-Ove Nelstrand
Kyrkaffe
Kollekten tillfaller Kapellstiftelsen ansgars minne
Kyrkan öppen 10.00-16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


18.00
Entré 50kr
Vårsoaré
S:t Matteus Diskantkör. Instrumentalensemble
Liselotte Frisk, musikalisk ledning
S:t MATTEUS FÖRSAMLINGSSAL, Vanadisvägen 35


Måndag 29/5
13.00
Mikaelsträff
"Försommarklanger med Liselotte Frisk"
Andakt. Kaffe och smörgås, 25 kr
Värd: Carsten Malmberg
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Onsdag 31/5
10.00-13.00
Öppen förskola Sommar
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


18.30 Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


Torsdag 1/6
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


17.30-20.00 Bibelstudium
Matteusevangeliet
12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6
17.30 Andakt
18.00 Kaffe/té
18.30–20.00 Bibelstudium
Ledare: Petter Sundelius, präst
Information:
petter.sundelius@matteus.org eller 08-555 218 18
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Söndag 4/6 Pingstdagen
Högmässa
Präst: Anders Nyström
Präst: Petter Sundelius

Enkelt kyrkaffe
Kollekten tillfaller Läkare utan gränser
Kyrkan öppen 10.00-16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 3518.00 Pingstdagskonsert med Anna-Lotta Larsson
S:t Matteus Kör
Sonny Jansson, dirigent
Entré


Onsdag 7/6
10.00-13.00
Öppen förskola Sommar
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Torsdag 8/6 Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35


Söndag 11/6 Heliga trefaldighets dag
Högmässa
Präst: Petter Sundelius
Kyrkaffe
Kollekten tillfaller Svenska kyrkans internationella arbete
Kyrkan öppen 10.00-16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


18.00 Italienska trumpetkonserter
Alessandro Chiavetta, trumpet. Stråkar ur S.t Matteus Symfoniorkester.
Sonny Jansson, dirigent. Entré


Onsdag 14/6
10.00-13.00
Öppen förskola Sommar
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


19.00 Sommarkvällskonsert
Mer info kommer


Torsdag 15/6
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35
Söndag 18/6
11.00
1 Söndagen efter trefaldighet
Högmässa
Präst: Annika Hansson Lindström
Kollekten tillfaller S:t Lukas stiftelsen
Enkelt kyrkaffe
Kyrkan öppen 10.00-16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35


Onsdag 21/6 Öppen förskola Sommar
För familjer med barn 0–5 år
Sångstund kl 11.00
Sopplunch för barn och föräldrar, 30 kr
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog
Hilda Rudén, fritidsledare
MIKAELSKAPELLET, Karlbergsvägen 64


Torsdag 22/6
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35
Lördag 24/6

Midsommardagen
Högmässa
Präst:
Kollekten tillfaller Ny Gemenskap
Enkelt kyrkaffe
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35Söndag 25/6
11.00
Den heliga Johannes döparens dag
Konfirmationshögmässa
Präst:
Kollekten tillfaller:
Enkelt kyrkaffe
Kyrkan öppen 10.00-16.00
S:t MATTEUS KYRKA, Vanadisvägen 35Onsdag 28/6
19.00
Sommarkvällskonsert
Torsdag 29/6
8.30
Mässa
S:t MATTEUS LILLKYRKA, Vanadisvägen 35

Linje


Med reservation för ändringar

Linje


 

S:t Matteus församling, Box 23070, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Västmannagatan 92.
Tel: 08-555 218 00. Fax: 08-555 218 30. E-post: matteus@matteus.org